clasificación de los actos o negocios jurídicos efectos secundarios valium 10 como tomar lopid 600 mg efectos secundarios del medicamento valtrex lexapro 10 mg efectos adversos
Fredrika Bremergymnasiet

Elever och vårdnadshavare

 

Forumtorget

Att ha en god och tät kontakt med elever, föräldrar och vårdnadshavare till våra elever är mycket viktigt för oss på Fredrika Bremergymnasiet.

Det är också viktigt att du som förälder engagerar dig i ditt barns skolarbete och känner till hur det går i skolan. Ibland vill ungdomar undvika att föräldrarna engagerar sig i deras skolgång under gymnasiet men det är vår övertygelse att ett bra samarbete med hemmet bidrar till ungdomarnas kunskapsutveckling och i slutändan goda resultat.

Som förälder är du alltid välkommen att kontakta oss om det är något som du undrar över eller om du bara vill komma med synpunkter.

 

Vklass

Vklass är Fredrika Bremergymnasiets pedagogiska IT-plattform. Här finns studieresultat, omdömen, närvarostatistik och annan viktig information som rör elevernas skolgång. Vklass är också vårt huvudsakliga verktyg för kommunikation mellan elever och lärare, och till viss del föräldrar.

Alla vårdnadshavare får inloggningsuppgifter till Vklass. Dessa distribueras i samband med läsårsstart. Kontakta skolan om du saknar dessa uppgifter efter 1 september.

Om du tappat bort inloggningsuppgifterna ska du kontakta ——-

Länk till Vklass: https://www.vklass.se/

 

SL-kort

För att få SL-kort måste avståndet mellan hem och skola vara minst 6 km. SL-korten delas ut vid terminsstart. Vi rekommenderar att du registrerar ditt kort på sl.se, eftersom du då kan ta del av förlustgarantin. Det innebär att du kan få ett nytt kort om du skulle förlora det, men då måste du ha registrerat kortet först. Förlustgarantin gäller inte i efterhand. Borttappat kort ersätts INTE av skolan.

Haninge kommuns riktlinjer för SL-kort och skolskjuts.

 

Studiebidrag

Studiebidraget är 1 050 kronor i månaden. Du får studiebidraget från och med kvartalet efter att du har fyllt 16 år till och med vårterminen det år som du fyller 20. Utbetalningsdag är den sista bankdagen i varje månad. Studiebidraget kan tillfälligt upphöra om studierna inte bedrivs på heltid, dvs. om någon elev har upprepad ogiltig frånvaro. Indraget studiebidrag kan leda till att andra bidrag påverkas t. ex. bostadsbidrag. All utbetalning av studiehjälp sker genom Swedbank. Elever som studerar på gymnasial lärlingsutbildning kan vara berättigade till högre bidrag. Hos CSN kan du läsa mer om studiebidrag.

 

Informationsmöte

Föräldrar till elever i årskurs 1 bjuds in till ett informationsmöte under höstterminen. Vi informerar om våra generella rutiner, Vklass samt om sådant som är programspecifikt.

 

Utvecklingssamtal

Du som förälder/vårdnadshavare kommer att bli inbjuden till utvecklingssamtal tillsammans med elevens mentor en gång per termin. Inför utvecklingssamtalet har mentor samlat in information från alla undervisande lärare om elevens kunskapsutveckling. Utvecklingssamtalen sker i samband med att lärarna har skrivit omdömen i varje kurs. En myndig elev får själv välja om förälder ska vara närvarande vid utvecklingssamtalet.

 

Modersmål

Haninge kommuns hemsida kan du läsa med om vad som gäller för modersmålsundervisning.