como suspender el wellbutrin que beneficios tiene el carvedilol como usar cytotec si tengo 2 semanas de embarazo voltaren es un aines lexapro mexico precio
Fredrika Bremergymnasiet

För lärare och annan personal

Skolbiblioteket är givetvis inte enbart till för eleverna; även du som arbetar på här är välkommen att använda det, såväl för nytta som nöje. För egen räkning kan du låna böcker och filmer och om du fortbildar dig är det möjligt för oss att fjärrlåna in viss litteratur från andra bibliotek.

Först och främst hoppas vi dock att du som är lärare integrerar biblioteket i din undervisning. Möjligheterna till det ser givetvis olika ut beroende på vilka ämnen du undervisar i, men vi strävar efter att alla elever ska ha biblioteksvana och framför allt kunna navigera alla olika vägar till information – där biblioteket bara är en, om än väldigt central, del.

Om du gärna skulle vilja använda biblioteket mer men inte vet hur kanske du kan hitta användbara tips nedan. Annars är du varmt välkommen att höra av dig och diskutera hur vi kan samarbeta med just dig. Det enda du egentligen behöver tänka på är att kommunicera så mycket som möjligt med oss vad du planerar, samt att alltid boka tid innan du skickar eller kommer med en elevgrupp.

Vårt bibliotek servar över 2000 elever och för att kunna hjälpa alla på bästa sätt behöver vi tid att förbereda oss och, förstås, planera så att det t.ex. inte ramlar in två olika klasser när en av oss är uppbokad på annat håll. Boka tid kan du göra via telefon, mejl eller genom att titta förbi.

Skolbiblioteket erbjuder:

  • biblioteksintroduktion och lånekort
  • föreläsning i informationssökning och källkritik
  • bokprat och boksamtal, allmänna eller tematiska
  • stöd till elever med läshinder
  • klasslån av böcker
  • rådgivning inför temaarbete och länklistor
  • listor på lämpliga boktitlar inom t ex en speciell genre eller svårighetsgrad
  • bok- och filmtips
  • fjärrlån av böcker från andra bibliotek
  • konferensrum

 

Mer information om varje aktivitet kommer snart! Tills vidare kan du fråga Kristina om du undrar över något särskilt.