venta sildenafil peru efectos sobredosis lorazepam para que es bueno tomar tramadol propranolol interaccion con nutrientes clasificacion de los actos juridicos en bolivia
Fredrika Bremergymnasiet

Uppropstider

Uppropstider

Uppropstider

Uppropstider för nya och tidigare elever:

Må 20/8 Skolstart och upprop åk 1 i aulan (Dalarövägen 64)

Kl.10:00      BA + IMYRKBA + IMPROBA, BF + IMYRKBF + IMPROBF

EE +  IMPROEE, ES, FT + IMYRKFT + IMPROFT, IN + IMPROIN

VO + IMYRKVO + IMPROVO

Kl.11:00      EK, IMPRE, NA, SA, TE, VF

Elever åk 2 och 3 börjar efter lunch den 22 augusti med samling i aulan enl följande schema:

Kl. 12:30      BA+BAYRK, BF+BFYRK, FT+FTYRK, Sprint

Kl. 13:00      EE, ES, SA, övriga IM-varianter.

Kl. 13:30      IN, NA, TE, VF, VO+VOYRK.