para que es el trileptal que causa el valium para que es este medicamento clonazepam efectos y contraindicaciones del sildenafil para que es la medicina doxycycline hyclate
Fredrika Bremergymnasiet

Elevinflytande

Cannot get other user media. API shut down by Instagram. Sorry. Display only your media.På Fredrika Bremergymnasiet är elevinflytande viktigt! Vi arbetar för att elevernas inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö ökar. Vi vill att ni elever är delaktiga, gör era röster hörda och vet att de räknas!

Så här organiserar vi elevinflytandet:

Klassråd (elever + mentor)

Klassråd genomförs i varje klass ungefär en gång per månad. Här pratar du med dina klasskompisar om hur det fungerar med schema, lärare, lektionsinnehåll osv. Klassrådsprotokollet lämnas till ansvarig  biträdande rektor. Ordföranden tar med sig frågorna till elevforum.

Elevforum (elever, lärare från programmet och ansvarig biträdande rektor)

Vid varje möte ska valda representanter från klasserna vara närvarande alt hela programmet samlas. Här tas frågor som gäller programmet upp, t ex schema, material, studier, samarbeten, APL mm. Biträdande rektor, som är lärarnas närmaste chef, sitter med för att höra elevernas synpunkter.

Elevkåren (av elever och för elever)

På Fredrika Bremergymnasiet finns en elevkår som startades december 2014 med hjälp av Sveriges Elevkårer. Elevkåren drivs ideellt av elever för elever. Eleverna är de som Elevkåren arbetar, kämpar och jobbar för! Det är helt GRATIS att gå med i Elevkåren. Genom att gå med i Elevkåren så får du också exklusiva erbjudanden som du bara kan få som medlem! Hur går du med i Elevkåren? Du besöker Facebook och går till Elevkårens sida: Fredrika Bremers Elevkår Den uppklistrade nyheten är länken till där du skriver in dig som medlem. Du kommer komma till en sida vid namn eBas.

Kontakta styrelsen på fredrikabremerelevkar@outlook.com

Fredrikaforum (elevrepresentanter från programmen tillsammans med rektor)

Här tas skolövergripande frågor upp tillsammans med rektor. Det kan tex vara principer, ordningsregler, samarbeten, likabehandlingsarbetet mm. Rektor ansvarar därefter för att frågor som eleverna lyfter hanteras av ansvarig chef i organisationen.

Elevutvärderingar

För att säkerställa att vi fångar upp elevernas synpunkter på undervisningen ges alla elever möjlighet att utvärdera sin egen och lärarnas insatser varje termin. Lärarna har dessutom ett särskilt uppdrag att regelbundet låta eleverna påverka undervisnings- och redovisningsformer.