lexapro mercadolibre venta de xenical sin receta que comer despues de haber usado cytotec propranolol en ansiedad claritin y el embarazo
Fredrika Bremergymnasiet

Frånvaro

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig, men har du börjat studera är du skyldig att delta i undervisningen för att visa vad du kan och för att lära nytt och utvecklas. Förutom undervisning i klassrummet, kan det innebära självständiga arbetsuppgifter i och utanför skolan på institutioner, arbetsplatser etc.

Det är läraren som bedömer om du deltagit i undervisningen och registrerar närvaro. Skolan ska informera dina föräldrar/vårdnadshavare om din skolsituation och frånvaro.

Har din lärare givit dig felaktig frånvaro? Kontakta den lärare som satt frånvaron snarast. Äldre felaktig frånvaro kan inte korrigeras i Vklass.

Frånvaroanmälan

Du som är förälder/vårdnadshavare ska anmäla sjukfrånvaro före kl 08.00 på telefon 010-888 70 50. Ring numret och följ instruktionerna noga. Myndig elev kan själv anmäla frånvaro.

Om samtalet sker efter kl 08.00 registreras giltig frånvaro från den tid då samtalet sker och resten av den dagen.

Från dag åtta krävs läkarintyg – kontakta skolan igen. Sjukanmälan eller ledighet i efterhand godtas inte.

Under APL (praktikperioder) ska eleven också meddela sin handledare på arbetsplatsen.

 

Giltig frånvaro

  • Sjukanmälan – gjord samma dag före kl 08.00.
  • Akut läkarbesök eller akut besök hos skolans elevhälsa räknas som giltig. sjukfrånvaro. Bifoga intyg från läkare eller elevhälsopersonal.
  • Av mentor beviljad ledighet för högst tre dagar i följd.
  • Av biträdande rektor eller rektor beviljad ledighet enligt skolans regler för ledighet.
  • Även vid hög giltig frånvaro kan eleven uppmanas besöka skolsköterska eller läkare. Misstänker skolan skolk kan detta rapporteras till CSN.

 

Frånvaro utan giltigt skäl

All frånvaro som inte är giltig frånvaro eller avslag på ledighetsansökan räknas som ogiltig.

 

Skolk anmäls till CSN

Vid för hög ogiltig frånvaro anmäler skolan detta till Centrala Studiestödsnämnden (CSN) och eleven riskerar att bli av med sitt studiebidrag. På CSN:s hemsida kan du läsa mer om skolk.