Ämnesövergripande undervisning på Riksäpplet

Ämnesövergripande undervisning på Riksäpplet

Den rekordvarma 15 september hade ekonomielever  i årskurs 2 lektion och fältarbete nere vid Rudan.

Lektionen var en del i ett ämnesövergripande projekt mellan matematik och företagsekonomi.

Matematikläraren förklarade bl. a. med hjälp av trigonometri hur en höjdmätare fungerar. Eleverna bestämde sedan självständigt skogens ålder, samt volym och tillväxt

På bilderna arbetar eleverna med skogsuppskattning och i bakgrunden till bilden på matematikläraren och hunden, skymtar den fina och välväxta skogen vid Rudan.

Några av de 55 åriga granarna är över 25 m höga och har fortfarande en volymtillväxt på 2-3 %, per år.

 

img_0796-2 img_0791