Varje människa kan göra skillnad.

Varje människa kan göra skillnad.

kontainer2

Eleverna på Riksäpplets gymnasieskola jobbar nu tillsammans med Raoul Wallenberg Academy och Kubprojektet: Varje människa kan göra skillnad.

Kubprojektet ”Varje människa kan göra skillnad” består av 30 svarta kuber i stål som skickats ut till 30 utvalda skolor över hela Sverige. Varje kub representerar en rättighet utifrån FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Eleverna får använda sin kreativitet och fritt gestalta inuti kuben, med fokus på hur alla människor kan göra skillnad när det gäller att stå upp för civilkurage och medmänsklighet.

Projektet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag, då alla kuber samlas i en utställning i Kungsträdgården i Stockholm. Kuberna invigs och visas upp för allmänheten fredagen den 1 september. Det är även möjligt att besöka utställningen på lördag och söndag.

Riksäpplet ska jobba med artikel 25 ”Rätten till tillräcklig levnadsstandard.”

För första gången kommer även en kub att finnas i

Paris, New York, Budapest och Belgrad.