Uppropstider För årskurs 1 den 21 augusti och årskurs 2 den 23 augusti

Uppropstider För årskurs 1 den 21 augusti och årskurs 2 den 23 augusti

21 augusti

09:00 ÅK1 Ha, EK, RL, IM (ej språk)

10:00 Språkintroduktion (nya elever)

12:30 Elever utan gymnasieplats (Navigatorcentrum)

23 augusti

09:00 ÅK2 HA,EK,RL

09:30 Åk3 Ha,EK,RL

10:00 Språkintroduktion (elever som fortsätter från vt-17)

28 augusti

12:30 Uppsamlingsheat – Elever utan gymnasieplats (Navigatorcentrum)