Aktuellt

Mösspåtagning för våra Åk 3 gymnasie elever

28 april  kl 13.30

Utspring för studenter 9 juni  kl 11.00

 

Med stolthet kan vi berätta att

ekokockar

Tong Ye, Julia Jönsson och Alexander Karlsson på RL åk2 har gått vidare till en semifinal för Unga ekokockar den 28/4 i Bollnäs

Nordens största nyföretagarmässa på Stockholmsmässan!

b-safety

Blip Safety UF deltog förra veckan på Nordens största nyföretagarmässa på Stockholmsmässan!
Sandra, Carl, Nikita och Tobias som driver företaget Blip Safety UF, går sista året på ekonomiprogrammet på Riksäpplet.
På mässan har de marknadsfört sitt företag och sålt sin säkerhetsprodukt tillsammans med andra företag från hela Sverige.

Skol- If

Din polare till en bättre hälsa klicka på länken för mera information

skolifinfo

 

Kick off för Riksäpplets UF elever

uf11 uf22

Handels och ekonomie elever på Riksäpplet

deltog på ett kick off seminar som genomfördes av kunnig föreläsare

 

Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

 

Första elev kickoff Ht 2016

I fredags besökte eleverna från Ek15b  ROOM ESCAPE i centrala Stockholm

Tanken var att  stärka gruppkänslan, samarbete mellan elever. Uppgifterna varierade , syftet var dock att gemensamt lösa ett problem. Att ta sig ur ett låst rum, genom att  söka ledtråder o pusselbitar som gav hänvisning till lösningar.

Uppgiften krävde gedigna engelska och matematik kunskaper. Alla instruktioner var på engelska , framförda av australiensiska och amerikanska ledare.

Denna framgångsrika eftermiddag avslutades med en gemensam måltid på restaurang på Kungsgatan, tillsammans med lärarna ; Göran, Gerhard och Hibel.

bild2 bild1 bild3

 

Riksäpplets enthusiastiska; kvinnliga lärare deltog i tjejloppet

Några kvinnliga lärare från Fredrika Bremergymnasierna Riksäpplet

Deltog i en sportlig utmaning. Damerna sprang på tjejloppet, Alla kom i mål, och pustar ut vid ett välförtjänat picnic.

 

tjejloppet

Miljöbilder av Riksapplets mösspåtagning

Efter tal av rektorn , bjöds elever på bubbel läsk, studentsången ljöd med glada röster genom lokalerna; Ett stor GRATTIS till elever som kunde ta på sig sina studentmössor.

Studiebesök i Österrike

Under gångna veckan var några lärare från ekonomi programmet på studiebesök i Österrike.

Vi besökte en Gymnasieskola med 700 elever i den pittoreska staden Steyr. Där vi togs emot av en mycket engagerad lärare som visade oss ett  avancerad sätt på datorstöd undervisning. I undervisningen fyllde pappersböcker endast ett stödjande funktion. All undervisning i alla ämnen i just denna försöksklass var datorbaserad. Fokus låg på den österriskiska varianten av UF. Läs mera om HAK STEYR här

 

Elever använder gärna appar i sitt lärande ( dom är van från dator användande) lär dig mera hur du kan konstruera appar, och använder dem i ditt sätt att lära ut . Ser länken här.

Dag 2 besökte vi Austria Wirtschafts Service; där vi togs emot av en representant från  ledningsgruppen.

Austria Wirtschafts Service är en regerings stöd organisation med utbildningsministeriet och  ministeriet för  vetenskapen, forskning, och industri som uppdragsgivare.

Man fokuserar även mycket på vad som händer efter den unge människan har avslutat sin formella utbildning. Ett stor antal  stödprogram finnes , som exempel kan nämnas Seed Financing; Start upps; Business Angels; Kredit rådgivning, Vägledning för att får regeringsstödda bidrag för unga nyföretagare .

Austria Wirtschafts Service sysslar även med en del  kommersiella bankuppgifter; dock då enbart med företagskunder;  tyngdpunkt ligger på risk managment. Läs mera om AWS här.

 

Internationell matlagning med språkintroduktionselever

Torsdagen den 21 april lagade våra språkintroduktionselever mat från sina olika länder. De fick använda restaurangprogrammets kök och lärare och elever där hjälpte till. Maten blev fantastisk. Efteråt blev det sångunderhållning och disco med musik från hela världen. Det blev mycket lyckat och vi hoppas att det blir en tradition!

Årets kock elev 2016

Under fredagen den 29/4 deltog klass RL14 från restaurang och livsmedelsprogrammet som Commier och Servitörer vid restaurangmässan GastroNord inför årets kock elev 2016 . Mycket  trevlig stämning och väldigt glada elever som deltog och fick gott beröm för sina insatser!

Studieresa för åk 3 elever ; restaurangprogrammet till Bologna , Italien

Efter att ha arbetat med ett Italien tema ur tre olika kurser för eleverna i RL13 på Restaurang – och livsmedelsprogrammet, så avslutade vi tredje året 2016 tema Italien med att åka till Bologna.

La dotta ( Den lärda staden, Europas första universitet) La rossa ( Den röda staden, från början de röda medeltida byggnaderna, småningom för politisk inriktning) och La Grazza (Den feta staden, för så mycket skinkor och ostar till försäljning i butikerna) och som hör till distriktet Reggio Emilia.

Vi fick möjlighet att bekanta oss med deras livsmedel på nära håll. Bologneserna kända för sin goda Mortadellakorv, Bolognesesås, Parmesantillverkning och Balsamico produktion.Vi besökte även restaurangskolan Istituto Alberghiero.

En härlig studieresa där en kock och serveringstävling stod på agendan! Mikaela Möllnitz tog fjärde plats i kök och Felix Nilsson 12 plats i servering, var våra representanter  från Sverige! Fantastiskt gjort och modigt med en egen presentation på engelska inför jury! Vi hann även med några studiebesök. Bästa Parmesan producenten, Quatro Madonne, liten kaffefabrik och besök till en vingård i Modena där de tillverkade fantastiskt god lagrad Balsamico.

 

Stor framgång i Nordiska mästerskapet, RIG Karate, Riksäpplet!

karate2

 Den 9:e april deltog fyra av Fredrika Bremers elever, genom svenska landslaget i karate, i Nordiska Mästerskapen i Ålborg, Danmark. Åtta länder var med och tävlade med 220 individuella deltagare.

 Vi gratulerar Wilma Eklund som vann silver i Kata!

 

 Kanalstrategier

CentrumVuxFredrika-Bremergymnasierna

 

Sammanfattning och bakgrund

Kommunens gymnasiechef och rektorerna för gymnasieskolan och vuxenutbildningen efterfrågar en ny webbplats för sina skolor. En modernare form behöver tas fram som bättre uppfyller målgruppernas behov. Då webbplatsens redaktionella innehåll behöver uppdateras frekvent måste det kunna ske på ett så enkelt och snabbt sätt som möjligt. Dessutom krävs att varje skola avsätter resurser för detta arbete.

Ett förslag till ny struktur ska tas fram till den 17 mars 2016. I samband med detta diskuterades även följande frågor, som viktiga för informationsstrukturen:
1. Vad ska förmedlas?
2. Vem sänder?
3. Vilken kanal? (papper, e-post, Vklass, hemsida, möten, sociala medier…)
4. Vilka är målgrupp? (elever, föräldrar, omgivning, potentiella sökande, konkurrenter, personal…)

Dessa frågor ger ett bredare perspektiv på verksamheternas kommunikationsarbete – inte enbart med webbplatserna som kommunikationskanal. Av denna anledning behöver en övergripande kanalstrategi tas fram för att fungera som stöd i utvecklingen av webbplatserna.

Dessutom behöver kommunens varumärkesplattform med budskap och grafisk profil efterföljas i kommunikationsarbetet.
Syfte med kanalstrategin
Haninge gymnasieskolas och vuxenutbildnings kanalstrategi fungerar som ett stöd för skolornas personal i det löpande informations- och kommunikationsarbete, samt för utvecklingen av dessa verksamheter. Kanalstrategin kan ses som riktlinjer för verksamheternas val av kanaler i sin kommunikationsplanering och även för hur kanalerna ska användas.
Övergripande strategiska ställningstagande
Det långsiktiga målet är att de definierade målgrupperna har förtroende för kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning och anser sig få ett bra bemötande i sin kontakt med skolorna.

Vid utvecklingen av olika tjänster och kanaler är det viktigt att ha ett kundorienterat förhållningssätt för att bibehålla förtroendet. Det innebär att alltid ta reda på och därefter utgå ifrån målgruppernas behov i den unika situationen och utveckla tjänsterna och kanalerna så att de underlättar och förenklar målgruppernas kontakt med skolorna. Dessutom ska utvecklingen alltid eftersträva en effektivisering av skolornas interna hantering.

Strategin utgår ifrån de anledningar till kontakter som skolorna och dess målgrupper har med varandra och vilka kanaler som passar för olika slags ärenden ur ett kund- och kanalperspektiv.
Långsiktiga mål för kanalerna
• Målgrupperna känner sig alltid välkommen oavsett vilken kanal denna väljer.
• Målgrupperna har tillgång till så bra information och tjänster från skolorna att onödiga kontakter inte uppstår.
• Målgrupperna väljer i så stor utsträckning som möjligt de mer kostnadseffektiva digitala kanalerna.
• Kanalerna samspelar och kompletterar varandra och det är lätt för både målgrupperna och skolorna att välja den kanal som är effektivast för ärendet.
Målgrupper och deras behov, kopplat till kanalerna

Målgrupper Kanaler
Befintliga elever behöver:
1. Lätt och tillgänglig information om sina studier för att kunna planera sina studier så bra som möjligt.
2. Kunna kontakta sina lärare angående studieärenden.

3. Kunna kontakta skolans personal i frågor som exempelvis studievägledning och studiemiljö.
1. Vklass

2. Vklass, e-post, telefon, personligt möte
3. Vklass, e-post, telefon, personligt möte
Vårdnadshavare till befintliga elever behöver:
1. Lätt och tillgänglig information om sina barns schema, läxor, studieresultat, utvecklingssamtal med mera.
2. Kunna kontakta sitt barns lärare angående dess studier.
1. Vklass

2. Vklass, e-post, telefon, personligt möte
Presumtiva elever behöver:
1. Hitta information om skolorna.

2. Bli så intresserade att de ansöker till skolornas utbildningar.
1. Skolans webbplats, sociala medier
2. Skolans webbplats, sociala medier
Vårdnadshavare till presumtiva elever behöver:
1. Hitta information om skolorna.
2. Bli så intresserade att de tipsar sina barn om skolornas utbildningar.
1. Skolans webbplats
2. Skolans webbplats
Personal behöver:
1. Kunna informera sina elever om kurserna på ett enkelt och tydligt sätt.
2. Kunna kommunicera med sina elever angående deras studier.
3. Kunna informera och kommunicera med andra i personalgruppen och övriga anställda i kommunen.
1. V-klass

2. V-klass

3. Intranätet, e-post, telefon, personliga möten
Myndigheter med koppling till utbildningsfrågor behöver:
1. Kunna hitta nödvändig information om skolorna
2. Kunna koppla ansökningssystem till skolornas information

1. Skolans webbplats
2. Skolans webbplats
Näringsliv behöver:
1. Hitta information om skolorna.
2. Tycka att skolorna är så intressanta att de vill samarbeta, samt erbjuda praktikplatser och anställningar åt eleverna.
1. Skolans webbplats
2. Skolans webbplats
Befintliga kanaler och tjänster
Webbaserat
• Lärplattformen V-klass.
• Webbplatserna haninge.se, fredrika.se och centrumvux.se
• Intern webbplats – fredrika.se/fredrikabremerskolan/lararinfo
• Webbplatser som ägs av andra aktörer:
– gymnasieguiden.se/gymnasium/fredrika-bremergymnasiet-fredrik
– gymnasium.se/skola/fredrika-bremergymnasierna-fredrika
– gymnasium.se/skola/fredrika-bremergymnasierna-fredrik
– gymnasium.se/skola/fredrika-bremergymnasierna-riksapplet
– Ansökningssystem och kurskatalog för vuxenutbildning – open24.ist-asp.com/haninge/open24/public/eduMgmt/Default.aspx.
Andra digitala kanaler
• E-post
• Synpunktshantering – C2.
Sociala medier
• Facebook:
– facebook.com/Fredrikgymnasiet-520885344686127
– facebook.com/pages/Fredrika-Bremergymnasierna/110142122349288
– facebook.com/CentrumVux-341594742527006
– facebook.com/pages/Fredrika-Bremergy-Riks%C3%A4pplet/108499135848070
– facebook.com/biblioteket.fredrikabremer
– facebook.com/Vårdadministratör-Centrumvux-222589101231534
• Twitter:
– twitter.com/robertaspfors
– twitter.com/fredrika_bremer
– twitter.com/cillaberglund
• Youtube:
– youtube.com/Fredrikgymnasiet
– Fredrika Bremer, youtube.com/channel/UCqug4Fp0-Mk7igDM3gmGaZw
– YH-utbildningar (Centrum Vux), youtube.com/channel/UCn1e1BuAWOVLzwY2X3QRLwg
Övriga kanaler
• Telefon
• Personliga möten
• Pappersutskick (brev, broschyrer, blanketter)
• Masskommunikation (media, annonser, affischer, stortavlor

Riksäpplets elever framgångsrika deltagande på UF mässan i Älvsjö

 

Så var årets UF-mässa genomförd – över 10 000 besökare kom, kontakter knöts och tävlingar avgjordes. Alla UF – företagare från Riksäpplet var med och tävlade under mässdagen den 23 februari. 

Riksäpplets UFáre visade upp fina montrar, säljtalang och en stor dos entreprenörsanda! 

Priset till Gunnar Elvesons minne 2015  tilldelas Elvira Kinbom
Med motiveringen

”För sitt arbete med att ge eleverna på gymnasiesärskolan möjlighet att genom de demokratiska kanalerna få göra sina röster hörda. Hennes inlyssnande förhållningssätt och demokratiska rättvisepatos gör henne till en värdig mottagare av Elvesonpriset för främjande av skolans demokratiska funktioner.”

Priset delas ut av Föreningen Skola och Samhälle

 

Studiebesök i Lund

Ekonomieleverna från årskurs 3 fångade på bild utanför universitetsbiblioteket i Lund. Biblioteket var ett stopp under vårt besök på Lunds universitet.

köpenhamn 2
Under två intensiva dagar hann eleverna även med att studera Öresundsregionen,
ett besök i Köpenhamn, samt att få sina pass visiterade vid den utökade gränskontrollen på den danska sidan.
Studierelaterade frågor gavs det svar på, samt ännu mer tips på vad man kan göra när man inte studerar. Det mest uppskattade var trots
allt, att få umgås med klasskamrater och lärare under otvungna sociala former, under den långa tågresan och på det bekväma hotellet.