Coachingcenter

Sedan höstterminen 2014 ingår Coachingcenter som en del av introduktionsprogrammet Individuellt alternativ. Coachingcenter är ett speciellt anpassat program för elever som är i behov av särskilt stöd och ska ge obehöriga elever möjligheter att bli behöriga till nationella program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Här studerar elever som har en neuropsykiatrisk funktionssättning inom autismspektrat och inte har fullständiga grundskolebetyg. De studerar i liten grupp, max 12 elever.

Undervisningen anpassas efter elevernas behov. Vi gör individuella pedagogiska kartläggningar för varje elev och i varje kartläggning har vi satt upp kortsiktiga- och långsiktiga mål. Alla lektioner förutom bild och hemkunskap hålls i samma klassrum beläget i en lugn del av skolan.

De ämnen som eleverna kan läsa hos oss är: svenska, matematik, engelska, NO, SO, Bild och hemkunskap.  När elever ska börja hos oss vill vi träffa överlämnande skola för ett överlämningsmöte där åtgärdsprogram, pedagogisk kartläggning och övrig information om eleven gås igenom.