Elever

Här hittar du som elev ett och annat som kan du kan ha användning av.
Saknar du något här- skicka ett mail till mig på helena-irmeli.pekkala@haninge.se

 

Nyhet – Här hittar du länken till Schema programmet

Om du går in i Vklass kan det vara svårt att se schemat under vecka 8 (19 feb till 23 feb). Men du kan se alla klassers och alla lärares schema i länken nedan.

Riksäpplets schema

 

 

 

Frånvaroanmälan För att du inte ska förlora eller bli återbetalnings skyldig så är det viktigt att du alltid gör en frånvaroanmälan. Info om hur hittar du under länken.

Sjukanmälan

Ungdomsmottagningen  Här kan du få hjälp med preventivmedel, rådgivning och mycket annat

Haninge kommun/UMO

 Vklass  Skolans viktigaste kommunikationsplats

Inloggning

Elevhälsoteamet Här kan du hitta information om deras verksamhet
 Krisstöd Om du eller någon vän står inför en situation som kan te sig för tung, som till exempel att du förlorat någon i ditt liv eller varit i en olyckshändelse.

Upp till fem samtal gratis.

Telefon 08-606 73 42

 Mini Maria  Känner du någon som är upp till 25 år gammal och som har missbruksproblem? Kanske tycker du att du själv behöver hjälp med att sluta med droger och alkohol?

Telefon 08- 606 80 51

Läs mer

 

 Anhörigstöd öppenvård beroende och behandling  Om du har någon i din familj eller boende som missbrukar droger eller alkohol så kan du få stöd här.

Telefon 08-606 80 51

 Stödcentrum för unga brottsutsatta  Stödsamtal för brottsutsatta barn och ungdomar. Förberedelse inför rättegång, information om och stöd i ärendets gång hos polis och åklagare.
Samtal kring känslor och reaktioner efter ett brott.
Även för de som bevittnat brott.
Brottet måste inte vara polisanmält.Telefon 08-606 86 44