Elevhälsoteamet

På den här sidan hittar du aktuell information från Elevhälsoteamet. Elevhälsa rör inte bara vaccinationer och fysiska besvär. Elevhälsa handlar också om att få kunskap om elevernas psykosociala miljö och förstå deras vardag för att kunna sätta in resurser där de behövs bäst.

Besök i Restaurangskolan

Det nya EHT arbetet utgår från ledorden; aktiva, synliga, konsultativa, hälsofrämjande och förebyggande.

 

Kurator Nasser och Restauranglärare Eva

Här besöker Skolkuratorn Nasser restaurangeleverna den 27 sept för att lära känna dem närmare.

Genom att medlemmarna i Elevhälsoteamet är närvarande i elevernas verklighet så försöker vi få eleverna få mod att själva kontakta personalen i teamet utan att gå via lärare och annan personal.

Att komma närmare verksamheten ger EHT-teamet en chans att ge mer stöd och konsultation men inte minst vara aktiva i utvecklandet av skolans arbete. På så sätt kan elevernas behov tillgodoses snabbare och mer effektivt. Kommunikationen är viktig att utveckla för att åstadkomma förändring till det bättre.

Bakning på gång i Restaurangskolan