Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan Trossen

Möt Framtidens möjligheter hos oss !

Gymnasiesärskolan Trossen är en del av kunskapscentrat Riksäpplet,

Vi  finns nära Handens pendeltågsstation, Haninge Centrum och Rudans friuftsområde. Skolan erbjuder en mångfald av kompetens hos både elever och personal. Vi arbetar utifrån ett inkluderande förhållningssätt, med ett starkt fokus på just dina individuella behov och förutsättningar.
På Trossen har vi två nationella program, med ämnen som alla elever ska läsa och som är gemensamma för samtliga gymnasiesärskolor. Dessutom finns programgemensamma ämnen, programfördjupning samt ett individuellt val.
Du är varmt välkommen att göra ett besök hos oss, eller komma på en praktik. Hör av dig så berättar vi mer.

 

klassrum            trossen

Administration, handel och varuhantering
Här får du möjlighet att utveckla dina förmågor inom bland annat service och bemötande. Vi arbetar tillsammans med yrkesintroduktion Handel samt Handelsprogrammet.
I Hotell, restaurang och bageri
Vi har eget metodkök och bageri, där du får omsätta kunskaperna i verkligheten.
I Individuella programmet
Här får du bland annat möjlighet att arbeta med glas och keramik, musik och drama samt natur och friskvård. Vi är ofta ute i samhället på studiebesök samt i naturen.

Kontakt:
Marie Jonsson, 08-606 91 81.         marie.jonsson@haninge.se
Hele`n Svills,    08-6067459           Hele`n.svills@haninge.se