Individuellt Alternativ

På Riksäpplet kan du läsa Individuellt Alternativ. Att gå på Individuellt Alternativ innebär att du läser ämnen som du saknar från grundskolan. Individuella Alternativet vänder sig till dig som ska gå vidare till Yrkesintroduktion, nationellt program, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Du planerar, tillsammans med mentor, hur din studieplan ska se ut under din tid hos oss.

Individuellt alternativ är ett program där din utbildning anpassas efter dina förutsättningar och mål.

Vi erbjuder 14 grundskoleämnen; matematik, svenska, engelska, historia, samhällskunskap, geografi, religion, biologi, fysik, kemi, teknik, bild hemkunskap och idrott.

Vi har delvis mindre grupper på lektionerna och studiepass där du kan få hjälp av lärare att läsa just de ämnen som du behöver lägga mer kraft på.

Vi lägger stor vikt vid att varje elev får den pedagogiska hjälp och stöd som behövs för att kunna gå vidare med studier eller mot yrkeslivet.

 

Välkommen till oss!