Läsårsdata

Här hittar du information om de viktigaste datumen för läsåret fram till och med vt 2019.

Vårterminen 2018
Måndag  8 januari  Studiedag
Tisdag  9 januari  Terminens första dag
Onsdag  31 första januari  Öppet hus  16-19
Måndag – fredag  26 februari – 2 mars  Sportlov (v. 9)
Fredag 23 mars Riksäpplets dag för samtliga
Tisdag – Fredag  3 – 6 april Påsklov (v.14)
Måndag  30 april Lovdag
Fredag  11 maj Lovdag
Onsdag  6 juni Lovdag
Fredagen  8 Juni Student utspring
 Torsdag  13 Juni  Avslutning
Dnr GVN 2017/93
Läsårsdata 2018/2019
Sammanfattning
Enligt skolförordningen är minsta antalet skoldagar för eleverna 178 dagar, minsta antalet lovdagar tolv och högst fem studiedagar för planering av skolarbetet eller fortbildning av lärare och får läggas ut under ett läsår. Utbildningsförvaltningen föreslår att läsåret 2018/2019 ska innehålla 179 skoldagar enligt nedan.
Höstterminen 2018
Måndag 20 augusti Terminens första dag
Måndag 29 okt – 2 nov Höstlov
Torsdag 20 december Terminens sista dag
Vårterminen 2019
Måndag 7 januari Terminens första dag
onsdag 30 januari Öppet hus
Måndag-Fredag 25 februari- 1 mars Sportlov
Måndag – Torsdag 15 april – 18 april Påsklov (v. 16 före påsk)
Fredag 31 maj Lovdag
Fredag 7 juni Lovdag
Onsdag 12 juni Terminens sista dag