Läsårsdata

Här hittar du information om de viktigaste datumen för läsåret fram till och med vt 2019.

Dnr GVN 2017/93
Sammanfattning
Enligt skolförordningen är minsta antalet skoldagar för eleverna 178 dagar, minsta antalet lovdagar tolv och högst fem studiedagar för planering av skolarbetet eller fortbildning av lärare och får läggas ut under ett läsår.

Utbildningsförvaltningen föreslår att läsåret 2018/2019 ska innehålla 179 skoldagar enligt planering för Höstterminen 2018 och Vårterminen 2019.

Vårterminen 2018
Måndag – fredag  26 februari – 2 mars  Sportlov (v. 9)
Tisdag – Fredag  3 – 6 april Påsklov (v.14)
Måndag 9 april Eleverna lediga – studiedag för lärare
Måndag  30 april Lovdag
Fredag  11 maj Lovdag
Fredag 1 juni Riksäpplets dag
Onsdag  6 juni Lovdag
Fredagen  8 Juni Student utspring
 Torsdag  13 Juni  Avslutning
Höstterminen 2018
Måndag 20 augusti Terminens första dag
Onsdag 10 oktober Utvecklingssamtal
Onsdag 17 oktober Utvecklingssamtal
Måndag 29 okt – 2 nov Höstlov
Onsdag 5 december Öppet hus kl 16.00 – 19.00
Torsdag 20 december Terminens sista dag
Vårterminen 2019
Måndag 7 januari Terminens första dag – Studiedag
Tisdag 8 januari Terminens första dag – eleverna börjar
onsdag 30 januari Öppet hus
Måndag-Fredag 25 februari- 1 mars Sportlov
Onsdag 13 mars Utvecklingssamtal
Onsdag 28 mars Utvecklingssamtal
Måndag – Torsdag 15 april – 18 april Påsklov (v. 16 före påsk)
Fredag 31 maj Lovdag
Fredag 7 juni Lovdag
Onsdag 12 juni Terminens sista dag