Modersmål

Elever som talar ett annat språk än svenska i hemmet har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om de går i grundskolan eller på gymnasiet.

sprakenheten

Förutsättningen för att få undervisning i modersmål är

  • Att eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • Att det finns minst fem elever i kommunen som önskar sådan undervisning
  • Att det finns en lämplig lärare.

Endast ett språk kan läsas som modersmål. Modersmålsundervisning sker i regel efter elevens ordinarie skolundervisning. Vi samlar elever i olika undervisningsgrupper vilket kan innebära att eleven måste ta sig till en annan skola i kommunen.

Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet skall vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Grundläggande kunskaper i språket krävs.

Minoritetsspråken

Elever tillhörande något av de nationella minoritetsspråken: samiska, finska, meänkieli, romani, chib eller jiddisch har utökade rättigheter till modersmålsundervisning både i grundskolan och i gymnasiet.

Samtliga är undantagna kraven att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet och att det ska finnas minst fem elever som önskar läsa samma språk inom kommunen. Dock måste de som läser modersmålet i något minoritetsspråk i gymnasiet ha goda kunskaper i språket för att få undervisning i ämnet.

Modersmålsundervisningen är avgiftsfri.

Ansök om undervisning i modersmål

Blanketten för ansökan om modersmål får eleven antingen på skolan eller så kan den laddas ner via rutan här till höger.

  • Går eleven på gymnasium ska blanketten ska fyllas i och lämnas direkt till mentor eller rektor på skolan.
  • Går eleven i grundskolan ska ifylld blankett skickas med post till modersmålsenheten, adress finns högst upp på denna sida.

Om du går i en friskola så kontakta din rektor för mer information.


Nyheter

Stort behov av fler modersmålslärare

Modersmålsundervisningen är i kris. Samtidigt som eleverna blir fler sjunker andelen utbildade lärare. Inom tio år går dessutom en tredjedel i pension.

Läs mera om ”situationen blir bara värre”
Läs mera om ”stort behov av fler modersmålslärare”Flerspråkiga barn blir snabbtänkta pensionärer

Barn som lär sig flera språk tidigt tvingar hjärnan att växla mellan flera kunskapsbanker redan som små. Det är något de kommer att ha nytta av hela livet, visar en ny studie.


Lärarlegitimation även till modersmålslärare

Kravet på lärarlegitimation ska omfatta även modersmålslärare. Det har riksdagen beslutat, sedan Sverigedemokraterna svängt i frågan.

Läs mer om lärarlegitimation på Svenska dagbladet
Läs mer i Lärarnas tidning
 Läs mera Metro om flerspråkiga barn