Språkintroduktion

Språkintroduktion Riksäpplet

Organisatoriskt har vi lagt stor fokus på inkluderingsprocessen och fört samman språkelever, så långt det går, med de övriga introduktionseleverna. Vår vision är att språkeleverna inte ska segreras i egna språkgrupper, utan ingå i helheten i programmet. Språkundervisningen ska integreras med ämnesundervisningen. Detta är vårt övergripande fokus.

Svenska undervisningen sker utifrån rekommenderat Europeiska rådets svenska som andraspråkskala;

A1, A2 – (Basnivå), B1, B2 – (Preparandnivå). B2 ligger mot kunskapsmålen för årskurs9. Tidsaspekten är beroende på elevens progression, från nyanländ upp till två år med individuell variation. I denna process kommer SVA-lärarna tillsammans med eleven utvärdera elevens individuella språkutveckling i en IUP/Språkportfolio. Språkeleverna erbjuds också engelska, matematikundervisning i fler nivåer. De elever som har hög kompetens i matematik och/eller engelska får en chans att läsa utifrån sin kunskapsnivå. So-ämnen (samhällskunskap, religion, historia, geografi) finns i två nivåer – språkbefrämjande undervisning och årskurs 9. Likaså no-ämnen (biologi, kemi, fysik, teknik).

Det finns två olika studievägar att välja mellan på språkintroduktion.


Studiegång 1

År1 – B1 som målbild

År2 – B2 som målbild

År 3 – Preparandutbildning eller nationellt program eller Komvux som mål


Studiegång 2

År1 – A2 som målbild

År2 – B1 som målbild

År3 – Individuellt alternativ eller Yrkesintroduktion eller SFI som mål
Faktorer som avgör vilken studiegång som blir aktuell.

¤ Skolbakgrund/hemland/Sverige

¤ Språkkunskaper/progression i språket

¤ Hänsyn till psykosocial situation.

Som nyanländ får eleven först träffa skolsköterska, en hälsoundersökning sker, samt ett inskrivningssamtal, via CMN (centrum för mottagning av nyanlända) plan 2. Efter detta får eleven gå in i undervisningen i A1:


Ämnen som läses i A1 (
målet är att klara av nivå A1 på ca 10 veckor)

Sva

Matematik

Idrott

Nybörjar-engelska, för de som behöver.

Datakunskap

Ev. Praktik i elevcaféet

Ämnen som läses i A2                                                                                                                                                            

Sva

Matematik

Engelska

Språkbefrämjande so

Idrott

Datakunskap

Ev. Praktik i elevcaféet

 

Ämnen som läses i B1

Sva

Matematik

Engelska

So

Språkbefrämjande no

Idrott

Datakunskap

Bild

Hemkunskap

 

Ämnen som läses i B2

Sva

Matematik

Engelska

Datakunskap

So

No

Bild

Hemkunskap

Idrott

 

So-ämne är samhällskunskap, religion, historia, geografi. Samtliga kurser går kvartalsvis. No-ämnen är biologi, kemi, fysik, teknik. Dessa kurser följer so-ämnena kvartalsvis också. Språkgruppsbyte sker samtidigt med so/no-kurs bytet. Då sker också ett schemabyte för eleven, och i vissa fall även mentorsbyte.

Överflyttningsperioderna mellan språkgrupperna ser ut så här;

Höstterminen

Vid höstlov – övergång mellan alla grupper

Vid jullov – övergång mellan alla grupper

Vid påsklov – endast övergång mellan A1 till A2

(reservation för individuella lösningar)