Vårdnadshavare

Nyhet – Här hittar du länken till Schema programmet

Om du går in i Vklass kan det vara svårt att se schemat under vecka 8 (19 feb till 23 feb). Men du kan se alla klassers och alla lärares schema i länken nedan.

Riksäpplets schema

 

 

Riksäpplets Elevhälsoteam

Klicka här för att få veta mer om Elevhälsoteamets verksamhet på Riksäpplet.

Intressanta länkar för dig som har barn och ungdomar i ditt hem

Det här kommer att ligga som ett pdf – dokument under fliken blanketter och länkar.

Föräldraprogram;

ABC: Föräldraträffar för alla föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år. Diskussioner, övningar, erfarenhetsutbyte och forskning gällande barn och vanliga situationer som uppstår i hemmet.

Alla barn i centrum

Älskade förbannade tonåring. Föräldraträffar för alla föräldrar med barn i åldrarna 13-17 år. Diskussioner, övningar, erfarenhetsutbyte och forskning gällande barn och vanliga situationer som uppstår i hemmet.

Älskade förbannade tonåring

Föräldramottagning:

Det är tufft att vara tonårsförälder, på föräldramottagningen kan du som förälder få diskutera situationer som uppstår i hemmet, gränssättning, konflikthantering och mycket mer.
Du kan få 5 samtal, utan kontakt med socialtjänsten och det är kostnadsfritt.
Boka tid eller rådgör på telefon 08- 606 81 63.

Läs mer här

HANBA gruppverksamhet för barn och tonåringar. Grupper för barn och tonåringar som har föräldrar med beroende, psykiskt ohälsa, skilda föräldrar samt barn som upplevt våld i familjen.

Läs mer här

Ungdomsmottagning. Ring för rådgivning eller bokning 08-606 55 25. Drop in vardagar (förutom onsdagar) 8-09.15.

Mer info om ungdomsmottagningen här

Familjecentralen

Info om Brandbergen

Info om Jordbro

Krisstöd akut

Krisstöd erbjuds till föräldrar och barn som ställs inför situationer som kan te sig övermäktiga, som förluster eller olyckshändelser.

Upp till fem samtal. Telefon 08-606 73 42

MiniMaria:

MiniMaria Haninge är en öppenvårdsmottagning för ungdomar och unga vuxna upp till 25 år som har problem med alkohol eller droger, eller som befinner sig i riskzon att utveckla dessa problem. Telefon 08- 606 80 51

Läs mer här

Anhörigstöd öppenvård beroende och behandling

Anhörigstöd som vänder sig till dem som har drabbats av eller är påverkade av någon annans drickande/drogande. Telefon 08-606 80 51

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Stödsamtal för brottsutsatta barn och ungdomar, förberedelse inför rättegång, information om och stöd i ärendets gång hos polis och åklagare samt samtal kring känslor och reaktioner efter ett brott. Även för de som bevittnat brott. Brottet måste inte vara polisanmält. Telefon 08-606 86 44

Medling
Medling är ett möte mellan den som begått ett brott och den som drabbats av ett brott. Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare och är en möjlighet för parterna att prata om det som hänt på ett bra sätt. Telefon 08- 606 71 09

Första linjen barnpsykiatri – 2 vårdcentraler

Rådgivning via telefon och tidsbokning:

Rudans Vårdcentral; alla vardagar 08.00 till 17.00 tel 08-606 40 50 eller via mina vårdkontakter.
Brandbergens vårdcentral; vardagar 8-17 tel.08- 606 14 00

 

Ser hela årskalender här