Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion Riksäpplet.

Yrkesintroduktion är för dig som saknar godkända betyg för att bli antagen till ett yrkesprogram. På yrkesintroduktion får du en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att söka arbete eller som leder till studier på ett yrkesprogram. På Riksäpplet har vi yrkesintroduktion inom restaurang och handel. Yrkesintroduktion innehåller både gymnasieskolans yrkesinriktade ämneskurser och grundskoleämnen, varav en del förläggs till en arbetsplats. I ditt fall kan det till exempel bli inom restaurang/kök eller butik/lager.

Utbildningen bildas utifrån dina styrkor och behov, hos oss får du läsa i din takt med lärare som har tid och i lite mindre grupper.

År1

Ditt första år fungerar som ett basår där du erbjuds grundläggande baskunskaper inom yrkesområdet och teoretiska ämnen på grundskolenivå, ibland också gymnasienivå. Du introduceras på din första arbetsplats för arbetsplatsförlagt lärande (APL).

År2

Under ditt andra år ökas ditt arbetsförlagda lärande, som kopplas till gymnasieskolans karaktärkurser. Du kan dessutom fortsätta läsa grundskolekurser. Efter detta år kommer du ha kunskaper som är meriterande för att få anställning inom det yrkesområdet du valt.

År3

Det sista året är till för dig som vill utöka kurser och få en fördjupning inom yrkesområdet.

Studieplan: Yrkesintroduktion Restaurang och Livsmedel