efectos secundarios del medicamento adalat para que es el medicamento tamiflu venta de priligy en panama lexapro medicamento para que sirve lexapro falta de ar
Fredrika Bremergymnasiet

Introduktionsprogram

Hos oss finns följande introduktionsprogram:

Preparandutbildning (PREP)

Preparandutbildning ska ge eleven behörighet till ett yrkesprogram eller till ett högskoleförberedande program. Utbildningen är anpassad för en elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig.

Utbildningen utformas för varje enskild elev och ska pågå i högst ett år. Det ska också vara möjligt för en elev att göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt program efter kort tid. På Fredrika Bremergymnasiet tar vi in ca 16-20 PREP-elever per år.

Programinriktat individuellt val (PRIV)

PRIV är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Du läser de flesta kurser tillsammans med elever på ett nationellt program samtidigt som du läser de kurser som saknas för behörighet.

På Fredrika Bremergymnasiet har vi PRIV mot Barn- och fritidsprogrammet, Byggprogrammet, Industritekniska programmet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet.

 

Yrkesintroduktion (YI)

Yrkesintroduktion är för dig som saknar godkända betyg för att bli antagen till ett yrkesprogram. På YI får du en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att söka arbete eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

Vi har Yrkesintroduktion med inriktning mot Barn- och fritid, Bygg, Fordons- och transport samt Vård- och omsorg. En speciell YI-variant med utbildning mot byggnadsvård finns också. Den heter Kulturhantverket.

Yrkesintroduktion ska vara en flexibel utbildning på 1-3 år som ska leda direkt ut i arbetslivet. Den vänder sig till elever som vill ha en praktisk yrkesutbildning utan att läsa in ett helt gymnasieprogram. Vår målgrupp är elever som är obehöriga till nationellt program, men som är intresserade av ett yrke inom våra kompetensområden.

YI är lämpligt för elever som

  • vill ha en praktisk yrkesinriktning som kan leda direkt ut i arbetslivet
  • vill ha möjlighet till mycket arbetsplatsförlagt lärande
  • vill ha möjlighet att läsa grundskolans teoretiska ämnen i kombination med inslag från gymnasieskolans karaktärsämnen
  • vill läsa i ett lugnare tempo med lärare som har tid.

 

Språkintroduktion (SPRINT)

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning. På Fredrika Bremergymnasiet erbjuds SPRINT för ungefär 80-90 elever. SPRINT är inte sökbart.

Individuellt alternativ (IA)

IA är en utbildning som vi anpassar individuellt efter dig som elev. Du studerar det som krävs för fortsatta studier på YI, PRIV, nationellt program eller har en anpassad skolgång med mycket praktiska inslag. Utbildningen är inte sökbar hos oss utan beviljas endast efter individuell prövning.