como se prepara el trago viagra como tomar anafranil para eyaculacion precoz lexapro medicamento para que sirve clasificacion doctrinaria de los actos administrativos como tomar cytotec con 6 semanas de embarazo
Fredrika Bremergymnasiet

Vård- och omsorgsprogrammet Vårdcollege

Vård- och omsorgsprogrammet är en modern och attraktiv utbildning som ger dig den kompetens du behöver för att arbeta inom vård- och omsorgssektorn. Här lär du dig om människan, om hur människokroppen fungerar, om psykiska sjukdomar och om kroppsliga sjukdomar och om hur man ska agera vid t.ex. hjärtstopp.

Vi varvar teori och praktik både inne i skolan och ute på olika praktikplatser.  Människan och allt runt omkring är en helhet, därför har etik, psykologi och kunskap om olika kulturer stort utrymme i utbildningen. Du är ute på praktik ungefär fem veckor per läsår.

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare och syftar till att fler ska välja att utbilda sig inom vård och omsorg. Utbildningarna ska dessutom hålla hög kvalitet. Certifieringen till Vård- och Omsorgscollege är en kvalitetsstämpel. Läs mer om detta här.

Du får behörighet att arbeta som undersköterska eller personlig assistent direkt efter att du tagit din gymnasieexamen. Du kan välja att gå antingen en yrkesförberedande eller en högskoleförberedande inriktning.

Om du läser högskoleförberedande inriktning kan du efter dina gymnasiestudier läsa vidare till exempelvis sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, socionom eller psykolog.